مقبره ها

اطلاعات مقبره

مقبره ها

غير از گورستان واقع در جوار شاهزاده حسين كه محل دفن بسياري از بزرگان اين خطه است ، آرامگاه گروهي ديگر از دانشوران و پيران به صورت پراكنده در شهرها و روستاهاي استان قرار دارد كه بعضي از آنها را در اين مختصر معرفي مي كنيم :

آرامگاه هاي سنگي حسن آباد  و شاه كوه 

در گورستان قديمي دامنه شاه كوه و روستاي حسن آباد كه در كنار شاهرود واقع شده سه بناي سنگي وجود دارد كه به دوران پيش از اسلام منسوب است . آرامگاه سنگي حسن آباد بر پايه مكعب مستطيلي به طول 80/5 و عرض 50/4 متر بنا شده و گنبدي مخروطي شكل به ارتفاع 4 متر را به وجود آورده كه شكل آن از داخل به صورت هرم است . ضخامت پايه ديوار بنا حدود يك متر و ضخامت ديوار گنبد 30 سانتي متر است و مصالح به كار رفته در آن سنگ هاي قلوه و لاشه با ملاط مي باشد . در ورودي  بقعه در جانب جنوب شرقي قرار دارد كه به صورت قوس شكسته پيكاني شكل تعبيه شده و بر بالاي آن نيز پنجره چهار گوش كوچكي به عنوان نور گير قرار دارد . فرم و مصالح دو آرامگاه شاه كوه هم شباهت بسياري با بناي حسن آباد دارد ولي از تكامل و ظرافت بيشتري برخوردار است .

سلطان ويس

مقبره اي سنگي كه بر فراز كوه " اله تره " واقع در پشت روستاي الولك ـ15 كيلومتري شمال قزوين ـ است سلطان ويس ، سلطان اويس و سلطان قيس خوانده مي شود . بعضي از مورخين اهل سنت بر آنند كه " اويس قرني " در نبرد با ديلميان مستقر در كوه هاي شمال قزوين به شهادت رسيده است.حمد ا... مستوفي در " تاريخ گزيده " حضور وي را در قزوين " به گاه غزو با ديلم " تاييد كرده ، در نزهه القلوب آورده است :در شمال قزوين است و كوه بلند با ديگر جبال اين ديار پيوسته و در آنجا مسجدي است كه قدوم اوليا فراوان رسيده است . دعا را آنجا اجابت بوده و دو مـحـراب است و در عجــايب المخلوقات آمده و عوام نيز گويند كه مزار اويس قرني رضي ا... عنه در آنجا ست . بر قله كوه بر آن روي كه بر رودبار است پيوسته برف باشد . " اين مقبره از بيرون ، معرف يك برج هشت ضلعي به ارتفاع 6 متر است كه طول هر ضلع در داخل 2 و در خارج 3 مترمي باشد . ورودي اصلي كه داراي قوسي در قسمت بالا و پنجره اي نور گير در بالاتر است از جانب شرق باز مي شود و محرابي در ديوار جنوبي مقبره جا سازي شده كه جز طرحي به صورت مقرنس در بالاي فرو رفتگي آن تزيين ديگري ندارد . دو تالار كه عرض هر يك 3 متر و طولشان 60/8 متر در جهت شمالي جنوبي به موازات يكديگر در قسمت جنوب مقبره ساخته شده و به هم راه دارند به وسيله دالان سر پوشيده باريكي به بناي مقبره ملحق گشته اند . محراب ديگر بنا در جنوب تالار شرقي قرار دارد و هر تالار داراي تعدادي تاقچه و درگاهي با قوس تيزه دار يا نعل اسبي است .      مصالح به كار رفته براي بر پا ساختن اين بنا و گنبد خوش تناسب آن ، تنها سنگ هاي لاشه كوه است كه به هيچ وجه تراش داده نشده اند . علاوه بر هنر معماري آنچه بر اهميت بنا افزوده ، مشكل انتقال آب مورد نياز بنايي از دره هاي عميق پايين كوه به بالاي آن است كه از عشق و ايماني راستين حكايت دارد .

اطلاعات مقبره

مقبره پير تاكستان

در كناره جنوب شرقي شهر تاكستان برجي آجري از بناهاي دوره سلجوقي بر جاي مانده كه به نام مقبره پير شناخته مي شود . اين آرامگاه يك چهار طاقي است كه هر ضلع آن در خارج 50/6 متر و از داخل  40/4 متر مي باشد . متاسفانه از تزيينات فراوان و كهن اين بنا تنها دو رج طاقنما هاي كوچك سه كولي تزييني باقي مانده كه به كمك آجركاري خفته و رفته ايجاد شده واز بند كشي هاي نقش دار برخوردار است . گنبد بنا – كه دوپوش و مخروطي بوده  در اثر تعميرات تغيير شكل يافته – به كمك چهار فيل پوش واقع در كنج ها و طاقنما هاي ميان آنها و سپس كاربندي هاي شبه طاقنما ي كوچك كه بين هر فيل پوش و طاقنما ي بزرگ ايجاد شده بر پا گشته است و در داخل آنها نيز با آجر چيني ، طرح هاي هندسي – از جمله صليب شكسته – به وجود آورده اند .

اطلاعات مقبره

كافر گنبد 

اين بنا كه بروي صفه اي وسيع به صورت برجي هشت ضلعي با ازاره سنگي و ديواره هاي آجري ساخته شده در شمال روستاي نياق قرار دارد و با سه ورودي شمالي ، شرقي، غربي – كه فعلا مسدود است – به داخل برج مي پيوندد و ضلع جنوبي آن را محرابي ساده تشكيل  مي دهد . در وسط هر ضلع از داخل بنا طاقنمايي به شكل  قوس تيزه دار ساخته اند كه نسبت به سطح اضلاع هشت ضلعي برجسته ترند . بقاياي پوشش گنبد مدوري كه به كمك طاقنماها و پاباريك ها شكل گرفته وجود دارد و احتمال داده مي شود كه پوشش دوم آن مخروطي بوده است . به نظر مي رسد اين بنا از آثار دوره سلجوقي و مدفن يكي از بزرگان اسماعيليان باشد.

اطلاعات مقبره

آرامگاه حمد ا… مستوفي

مقبره حمد ا… مستوفي نويسنده و تاريخ نگار معروف سده هشتم ( تولد 680- وفات حدود 750) و مؤلف تاريخ گزيده ، نزهه القلوب و ظفر نامه از آثار دوره ايلخاني است. مزاردر محله ملك آباد قزوين ،درسردابي واقع شده كه بر روي آن بنايي به شكل مربع ساخته اند كه پيش از گنبد به هشت ضلعي مبدل شده و دور تا دور آن مقرنس كاري است . گنبد فيروزه اي مخروطي آن و كتيبه اي كه به خط ثلث به معرفي پدران و آثار مستوفي اشاره شده اين بقعه را از ساير آثار تاريخي شهر ممتاز كرده است .       مقبره حمد ا… مستوفي نويسنده و تاريخ نگار معروف سده هشتم ( تولد 680- وفات حدود 750) و مؤلف تاريخ گزيده ، نزهه القلوب و ظفر نامه از آثار دوره ايلخاني است. مزاردر محله ملك آباد قزوين ،درسردابي واقع شده كه بر روي آن بنايي به شكل مربع ساخته اند كه پيش از گنبد به هشت ضلعي مبدل شده و دور تا دور آن مقرنس كاري است . گنبد فيروزه اي مخروطي آن و كتيبه اي كه به خط ثلث به معرفي پدران و آثار مستوفي اشاره شده اين بقعه را از ساير آثار تاريخي شهر ممتاز كرده است .

اطلاعات مقبره

آرامگاه احمدغزالي

عارف نامدار ايراني امام احمد غزالي پس از سالها اقامت در قزوين به سال 520 هجري بدرود حيات گفت و در جوار آستانه مقدس شاهزاده حسين ( ع ) به خاك سپرده شد و آرامگاه وي در آن مكان تا پايان قرن دهم هجري زيارتگاه اهل طريقت بود . به دنبال سياست هاي شاه عباس اول در سختگيري عليه عرفا و فلاسفه و تخريب مرقد وي گروهي از مريدان بقاياي جسد اورا به محل فعلي در كوچه امامزاده  اسماعيل منتقل كرده و آرامگاه جديدي ساختند . اين بنا پس از فراز و فرود ها ي بسيار و تخريب مجدد در زمان محمد شاه قاجار هم اكنون به نام مسجد احمديه شناخته شده كه توسط مجد الاسلام قزويني به سال 1328 هجري بنا گرديده است. دركنار مقبره غزالي ، آرامگاه ديگري متعلق به سلطان سيد محمد ولي مورخ ذيقعده 1035 هجري قرار دارد .

آرامگاه ملا خليلا 

مقبره دانشمند ، فقيه و مفسر مشهور دوره صفويه ملا خليل بن غازي قزويني ( متوفي 1089) و سه فرزند وي : سلمان ، احمد و ابوذر در جوارمدرسه وي قرار دارد . بناي باقي مانده از مدرسه پرشكوه وي كه روزگاري محل محل حضور دانشمنداني نامي همچون فيض كاشاني ، شيخ حر عاملي ، ملا رفيعاي واعظ ، آقا رضي و … بوده و هم اكنون در اختيار بنياد ايران شناسي شعبه استان قزوين است .

مقبره شهيد ثالث 

مزار فقيه اصولي و مجتهد پر آوازه قرن سيزدهم ، مرحوم ملا محمد تقي برغاني معروف به شهيد ثالث كه در سال 1263 هجري قمري در محراب عبادت به دست پيروان فرقه بابيه به شهادت رسيد در اين مكان قرار دارد . بناي مسجد مقبره را به دوران آق قويونلوها نسبت مي دهند ، ولي ايوان مجاور قاجاري است . سنگ قبر شهيد ثالث شاهكاري از خوشنويسي ، نقاشي و حكاكي هنرمندان به ويژه ملك محمد قزويني محسوب مي شود .

اطلاعات مقبره

آرامگاه رئيس المجاهدين

شادروان ميرزا حسن شيخ الاسلام فرزند مرحوم ميرزا مسعود شيخ الاسلام -از علماي طراز اول قزوين در عهد ناصرالدين شاه – كه رهبري آزاديخواهان و مشروطه طلبان خطه قزوين را بر عهده داشت و به دنبال مجاهدات و جانفشاني هاي فراوان در بر اندازي نظام استبدادي و فتح تهران ، لقب " رئيس المجاهدين " يافت در شب عرفه سال 1336 قمري در گذشت . وي براي خود آرامگاهي به همراه آب انبار و چند اتاق در 25 كيلومتري جاده قديم قزوين – تهران  بنا كرد و موقوفاتي از جمله يك كاروانسرا و مقداري زمين براي آن تعيين نمود تا از محل عايدات آنها وسايل پذيرايي رايگان از رهگذران و مسافران در اتاق هاي آرامگاه فراهم آيد . اين بنا به صورت مستطيلي با طول 15 وعرض 60/12 متر در دو طبقه ساخته شده است.آب انبار و سرداب در قسمت زيرين قرار دارد و محل مقبره در طبقه بالا به مركزيت اتاق چهار گوشي با طول ضلع /4 متر واقع شده است. در وسط هريك از اضلاع چهارگانه اين اتاق ، طاقنمايي با قوس نعل اسبي ايجاد گرديده كه طاقنماي شمالي و جنوبي به دو ايوان و شرقي و غربي به دو راهرو راه مي يابند . در چهار گوشه مقبره چهار اتاق قرار دارد كه با قوس گهواره اي شكل پوشش يافته اند و گنبدي مدور برفراز اطاق مركزي ساخته اند كه با كاشي هاي رنگين تزيين شده است. همسر رئيس المجاهدين را نيز در همين مكان به خاك  سپرده اند .

اطلاعات مقبره

مقابر ديگر

در جوار شاهزاده حسين دانشمندان و اولياي بسياري خفته اند كه مي توان از علي بن شاذان ، ابن ماجه ، خير النساج ، ابراهيم استنبه هروي ، رضي الدين طالقاني ، نور الدين گيلي ، علي ابن غازي بن احمد ، امام الدين رافعي ، سياه كلاه ، واعظ قزويني ، آقا رضي ، ميرحسينا ، مير ابراهيم ، علامه زر آبادي ، و … نام برد . بزرگان ديگري همچون شيخ علك قزويني ، داود بن سليمان غازي، پير سفيد ، پير علمدار، ملا عبد الوهاب دارالشفا يي ، محمد بن يحيي ( شارح قاموس اللغه ) و … در نقاط ديگر شهر مدفونند .

اطلاعات مقبره

ادرس :‌قزوین - خیابان بلوارشمالی - کوچه 30 - شماره 24
+98 28 3333 2200